25.12.2018 15:21

งานเลี้ยง AIMS

งานเลี้ยงปิดท้ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS จากประเทศ มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และนักศึกษาต่างชาติจากอินโดนีเซีย แคมเมอรูน และเนปาล จำนวน 12 คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบัน ในภาคต้นของปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสรับนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS เข้ามาแลกเปลี่ยน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 9 คน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ที่ห้องรับประทานอาหารประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมรับประทานอาหารฮาลาล ร่วมกิจกรรมปิ้งย่างหมาล่า และได้ลิ้มรสขนมหวานไทยคือ บัวลอย แสนอร่อย ภายในงานเลี้ยงนักศึกษาได้พุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความประทับใจในการใช้ชีวิต การเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความรู้สึกยินดีที่นักศึกษาทุกคนมีความประทับใจทั้งในบรรยากาศการเรียน และการดูแล เอาใจใส่นักศึกษาอย่างอบอุ่น ขอให้นักศึกษาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ