ข่าวล่าสุด

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (วัฒนธรรมการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

   

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบจากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ โดยทุนวิจัยจาก โครงการ Innovation...

  read more


more posts


บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts