ข่าวล่าสุด

SALLC FESTIVAL 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center หรือ SALLC) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงาน SALLC FESTIVAL 2018 ขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 และหน้าอาคารเรียน S7-A ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน SALLC FESTIVAL 2018 พร้อมมีการแสดงทั้งจากนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ การแสดง รำมวยไทยจากนักศึกษาชาวต่างชาติ การร้องเพลงภาษาเกาหลี และการทายชื่อเพลงสุดฮิต ภายในงาน มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เกมทายชื่อหนัง บอร์ดเกม เกมจับคู่คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านงานบริหารบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร งานธุการและงานสารบรรณ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและเกิดความสุขในการทำงาน...

  read more

 2. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 กรกฎาคม...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่

  เตรียมความพร้อมด้านจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ในสำนักวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดการประชุมสำนักเพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะนำสำนักวิชา ผู้บริหาร สาขาวิชาและส่วนงานต่างๆ ในสำนักวิชา เพื่อให้อาจารย์ใหม่...

  read more


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

 1. อาจารย์สิริกร บำรุงกิจ เดินทางไปแนะแนวการทำข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 80...

  read more

 2. อาจารย์ณชญาดา ศรีธรรม อาจารย์ณัญฉรียา รัตนพันธ์ และอาจารย์พิทักษ์ ตระกูลสว่าง เดินทางไปเป็นวิทยากรกิจกรรมติวก่อนสอบ...

  read more

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 19 ปี ในวันที่ 9 – 10...

  read more

 2. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น....

  read more


more posts