การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions)

การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions)

ตารางแสดงจำนวนการรับ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ และค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาฯ รอบที่ 4 ระบบกลาง (Admissions)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวนรับทั้งสิ้น 50 ที่นั่ง แบ่งเป็น

1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 ที่นั่ง

2) สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20 ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561

ชำระค่าสมัคร: วันที่ 12-17 มิถุนายน 2561

สมัครผ่านเว็บไซต์: https://app.cupt.net/tcas/round4.php

 

Share this