รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 

สมัครผ่านเว็บไซต์: http://tcas.cupt.net/

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ด่วน !!

ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันไปจนถึง วันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึง วันที่ 15 พ.ค.61

 

Share this