โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน คปก. ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx

Share this