ญี่ปุ่นบินหารือเข้มข้นเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญาปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคมที่ผ่านมา Prof. Hamano Mitsuru และ Prof. Yasunori Hamauzu จาก Faculty of Agriculture, Shinshu University ได้เดินทางมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Shinshu University สำหรับปีการศึกษา 2560 ที่จะมาถึงนี้ โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา โดยนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 2 คนมีแผนเดินทางไปศึกษาที่ Shinshu University ปลายเดือนกันยายนนี้ และอีก 2 คนมีแผนเดินทางไปศึกษาที่ Chiba University ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยนักศึกษาทั้ง 4 คนได้เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และหลักจากไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลาอีก 1 ปีและดำเนินการครบข้อกำหนดของการสำเร็จการศึกษาของแต่ละสถาบันก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ และได้รับปริญญาโท 2 ใบจากทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Shinshu University หรือ Chiba University หากนักศึกษาอยากได้โอกาสดี ๆ แบบนี้ รุ่นที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น และรับจำกัดเพียงรุ่นละ 4 คนเท่านั้น

Share this