ข่าวประชาสัมพันธ์
-
ไม่ปรากฏข่าวในหัวข้อนี้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th