รางวัล / ผลงานเด่น
 
6 มี.ค. 2560 09:35:21
รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” สาขาบริหารการศึกษา จากพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี
30 ม.ค. 2560 14:23:26
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเลือกให้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารการศึกษา
กำลังแสดงหน้า 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
 
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :