รางวัล / ผลงานเด่น
 
13 มิ.ย. 2560 15:53:48
นักศึกษา มฟล. เก่ง 1 ใน 4 ของไทยได้ทุน Global UGRAD จากอเมริกา
26 เม.ย. 2560 15:35:44
นักศึกษาไอทีได้รับรางวัล Excellent Award ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ AUCC2017
7 เม.ย. 2560 11:34:00
ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
4 เม.ย. 2560 14:31:50
“Smart Bees” ผลงานนวัตกรรมร่วมจากอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geveva
3 เม.ย. 2560 10:25:16
นักศึกษานิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย
30 มี.ค. 2560 19:02:40
นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 3 จากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
27 มี.ค. 2560 16:36:45
นักศึกษา มฟล. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 16
14 มี.ค. 2560 16:03:57
อาจารย์-นักศึกษา สนว.การจัดการคว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ
9 มี.ค. 2560 16:58:22
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 9 ทำคะแนนสอบสูงสุดวิชาว่าความ รุ่น45 จากสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
6 มี.ค. 2560 16:01:40
อาจารย์ Flavie Lepoutre หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier
กำลังแสดงหน้า 2 จากทั้งหมด 3 หน้า
 
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :