มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 137 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15184 บจก.ที.แมน.ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา IV6111000576,IV6111000738 4,569.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047836 11/01/62 ส่วนการเงิน
15183 บจก.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าเครื่องเคลือบเอกสาร IV256112/00146 11,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051707 08/01/62 ส่วนการเงิน
15182 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน IV61/00416 76,153.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051706 08/01/62 ส่วนการเงิน
15180 บ.ไทยโพลีคอนส์ จำกัด ค่าปรับปรุงกันสาดทางเข้าอาคารรพ.ศูนย์แพทย์ง.1-2 IV086MU-61110002,IV086MU-61110003 1,600,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044557 07/01/62 ส่วนการเงิน
15177 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมแซมรถตู้ นข5329 เชียงราย REP18-03151 5,849.37 ธนาคารกรุงเทพ/00047828 07/01/62 ส่วนการเงิน
15176 บจก.กรุงเทพประกันภัย ค่าประกันภัยรถจำนวน 4 คัน 192800009 67,681.80 ธนาคารกรุงเทพ/00051761 10/01/62 ส่วนการเงิน
15174 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช 1988 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1881-A1020 2,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192510 04/01/62 ส่วนการเงิน
15173 นางปณิสรา เชื้อเมืองพาน วัสดุอุปโภค/บริโภค P001/018 19,770.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051697 04/01/62 ส่วนการเงิน
15171 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าบำรุงรักษาอะไหล่ REP18-003396 3,424.54 ธนาคารกรุงเทพ/00051699 04/01/62 ส่วนการเงิน
15170 นางอุ้มพร สุขสัมฤทธิ์ แผ่นผับคลินิกแพทย์แผนจีน 09/0408 12,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047822 02/01/62 ส่วนการเงิน
15169 บจก.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา15-30ก.ย.2561 65,770.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047823 02/01/62 ส่วนการเงิน
15168 นางปาณิสรา เชื้อเมืองพาน ถุงขยะสีแดง P001/019 2,880.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051676 02/01/62 ส่วนการเงิน
15167 น.ส.สุพรรษา บำรุงวงค์ วัสดุสำนักงาน IV1812-001 32,393.80 ธนาคารกรุงเทพ/00051677 02/01/62 ส่วนการเงิน
15166 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 6650251 37,027.80 ธนาคารกรุงเทพ/00051678 02/01/62 ส่วนการเงิน
15165 บจก.สินธานีอิเล็กทรอนิกค์ ค่าครุภัณฑ์ 01/0025 19,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051679 02/01/62 ส่วนการเงิน
15164 บจก.สินธานีอิเล็กทรอนิกค์ วัสดุบ้านงานครัว 1271IV0161120001 7,095.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051680 02/01/62 ส่วนการเงิน
15163 บจก.โตโยต้าเชียงราย ตรวจเช็คสภาพรถตู้ REP18-03198,REP18-03198,PER18-03202,REP18-03263REP18-03263,R 13,563.40 ธนาคารกรุงเทพ/00051681 02/01/62 ส่วนการเงิน
15162 บจก.ดาต้าฟาร์ม ต่อลิขสิทธิ์ web security INV2018000043 332,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051682 02/01/62 ส่วนการเงิน
15161 บจก.ช.การช่าง จำกัด ค่าปรับปรุงศูนย์โรคหัวใจศูนย์การแพทย์ INV/VO_MFL/01/61 370,621.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044555 03/01/62 ส่วนการเงิน
15160 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น จ้างซ่อมเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 135/6726 2,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051683 02/01/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร