มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 97 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15291 บจก.นิวไลฟ์ ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา IV61110920 2,400.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047784 13/12/61 ส่วนการเงิน
15290 บจก.เซ็นทรัล โพลลีเทรดดิ้ง ยาชนิดกิน 921102863 2,480.00 ธนาคารกรุงเทฟ/05192607 14/02/62 ส่วนการเงิน
15289 บจก.เซ็นทรัล โพลลีเทรดดิ้ง ค่าเวชภัณฑ์ยา 921100438 1,530.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047854 22/01/62 ส่วนการเงิน
15288 บจก.เชียงรายยููดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา 00043-62020009 6,350.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047927 12/03/62 ส่วนการเงิน
15287 บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ ค่าจ้างวิเคราห์ห้องปฏิบัติการ ง.3-4 INV102019-01-0066 311,851.00 ธนาคารกสิกรไทย/47145835 04/03/62 ส่วนการเงิน
15285 บจก.ริโก้(ประเทศไทย) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก 6757295 25,584.30 ธนาคารกรุงเทฟ/05192638 05/03/62 ส่วนการเงิน
15283 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบินช่วง 16-18 ก.พ.62 BR256201/00002 94,575.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052339 04/03/62 ส่วนการเงิน
15282 บจก.เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน ค่าเวชภัณฑ์ยา 01-GM-1-2-2-2019001569 13,867.20 ธนาคารกรุงเทฟ/05192628 04/03/62 ส่วนการเงิน
15281 บจก.วาเซเทค ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ง.13 VT2562/007 638,731.00 ธนาคารกรุงเทฟ/05192629 04/03/62 ส่วนการเงิน
15276 บจก.เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน ค่าเวชภัณฑ์ยา 01-GM-1-2-2-2018023163 2,889.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047918 25/02/62 ส่วนการเงิน
15274 บจก.เชียงราย ยูููดี เมดิคอล ค่าตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาเดือน ธ.ค.61 00043-62010004 4,900.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047919 27/02/62 ส่วนการเงิน
15273 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมรถ นข-6910 เชียงราย REP19-00045 10,150.90 ธนาคารกรุงเทฟ/00052337 27/02/62 ส่วนการเงิน
15272 บจก.บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ ค่าถ่าน 029/1427 23,040.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052323 22/02/62 ส่วนการเงิน
15268 หจก.เอดซ์เพิร์ทดีไซน์ ค่างานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล1-2 010/2562 500,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052311 22/02/62 ส่วนการเงิน
15267 บจก.เอส.เอ(เชียงใหม่) ค่าเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ IV62020105 1,700,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052206 21/02/62 ส่วนการเงิน
15263 นายเนาวรัตน์ กันยานนท์ ค่าตรสจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 036/2018 16,180.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047901 14/02/62 ส่วนการเงิน
15255 นายอภิพงศ์ รัตนประภากร 11/0528 21,200.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052135 07/02/62 ส่วนการเงิน
15249 นางปณิสรา เชื้อเมืองพาน ค่าวัสดุอุปโภค P001/020 144,310.00 ธนาคารกรุงเทพ/00052172 11/02/62 ส่วนการเงิน
15247 หจก.ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บซัพพลาย ค่าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 177/08867 59,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00052168 08/02/62 ส่วนการเงิน
15242 บจก.บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ ค่าถ่านAA 028/1359 15,360.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051986 04/02/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร